Trükiste ja pabertoodete kiletus

Termokiletus

Ajakirjakiletus

Kiletus koos insertidega kaanel või sees

Trükiste triipkoodikleebised kilel

Pundikiletus (ehk mitu eksemplari koos)