Trükiste ja pabertoodete kiletus

Termokiletus ehk termokahanevkiletus

Kiletus või külm kiletus (õhematele trükistele)

Ajakirjakiletus

Trükiste kilekotti pakkimine

Kiletus koos lisamaterjali või insertidega kaanel või trükise sees

Trükiste EAN või ISSN koodikleebised kilel

Pundikiletus (ehk mitu eksemplari koos)

Kiletatud trükiste või toodete kohene pakkimine müügikarpidesse