Trükiste järeltöötlus

Insertide lisamine liimitäpiga või vabalt

Kummilenksu paigaldus läbi aukude või kleepimine kaane alla

Tasku tegemine või valmistasku kleepimine

Ümbrispaberite või -lintide paigaldus

Trükise asetamine ümbrikusse

Trükiste pakendamine

Trükiste triipkoodi- või hinnakleebiste kleepimine